Tin tức

Check out market updates

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 01/2021 CỦA TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

Sending
User Review
5 (1 vote)

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 01/2021
Hinh-anh-tong-the-block-Mercury-va-block-Uranus
Hinh-anh-tong-the-block-Saturn
Hinh-anh-tong-the-block-Venus
Block-Mercury-va-block-Uranus-da-cat-noc
Block-Mercury-va-block-Uranus-da-cat-noc
Thi-cong-cop-pha-san-tang-26-block-Venus
Thi-cong-cot-thep-san-tang-28-block-Saturn
Lap-dat-he-thong-ME-tu-tang-5-den-tang-12-block-Mercury-va-block-Uranus
Dong-khung-tran-thach-cao-tu-tang-5-den-tang-9-block-Mercury-va-block-Uranus
To-tuong-can-ho-tu-tang-5-den-tang-22-block-Mercury-va-block-Uranus
To-tuong-can-ho-tu-tang-5-den-tang-22-block-Mercury-va-block-Uranus
Ba-son-matit-hanh-lang-can-ho-tu-tang-6-den-tang-8-block-Mercury-va-block-Uranus
Ba-son-matit-can-ho-tu-tang-6-den-tang-8-block-Mercury-va-block-Uranus

Chia sẻ: